WN/04/02

Lapbook – kreatywna metoda dydaktyczna

ISOS

Symbol: WN/04/02

Forma: warsztat

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Prowadzący:

- Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Tematyka:

- Lapbook – idea i zastosowanie.

- Lapbookowe ABC – zasady wykonania lapbooka.

- Scenariusze zajęć edukacyjnych zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego z zastosowaniem metody lapbook.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2024-04-16 16:00 - 19:00 33 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu