WO/06/02

Pierwsza pomoc emocjonalna w sytuacji kryzysu ucznia

ISOS

Symbol: WO/06/02

Forma: warsztat

Cena: 65.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: nauczyciele klas 4-6 szkół podstawowych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Sylwia Melka

Tematyka:

- Zasady interwencji kryzysowej w szkole.

- Strategie udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej uczniom w kryzysie.

- Udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej - rozmowa interwencyjna z uczniem i/lub rodzicem.

Terminy:

Brak ustalonych terminów