PP/02/01

Dysleksja rozwojowa – praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się

ISOS

Symbol: PP/02/01

Forma: warsztat

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Irena Wcisłek

Tematyka:

- Dysleksja rozwojowa. Przyczyny, objawy, diagnoza, terapia.

- Diagnoza dysleksji rozwojowej od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej.

- Skala Ryzyka Dysleksji – przykładowa diagnoza.

- Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Terminy:

Brak ustalonych terminów