PP/15/01

Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?

ISOS

Symbol: PP/15/01

Forma: warsztat

Cena: 70.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Agnieszka Ciekalska

Tematyka:

- Charakterystyka zachowań trudnych i prowokacyjnych.

- Kluczowe umiejętności i nierozwiązane problemy.

- Błędne cele i przekonania.

- Wgląd w siebie i reguły dla reguł jako fundament pracy z uczniem.

- Metoda konstruktywnej konfrontacji.

Terminy:

Brak ustalonych terminów