DM/08/01

Indywidualny program nauki języka angielskiego dla ucznia wybitnie zdolnego

ISOS

Symbol: DM/08/01

Forma: warsztat

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych

Kierownik szkolenia: Joanna Kubisiak

Prowadzący:

- Joanna Kubisiak

Tematyka:

- Indywidualny program nauki w świetle prawa oświatowego.

- Kluczowe elementy indywidualnego programu nauki.

- Opracowanie autorskiego indywidualnego programu nauki.

Terminy:

Brak ustalonych terminów