DM/12/01

Narzędzia multimedialne na lekcjach matematyki

ISOS

Symbol: DM/12/01

Forma: warsztat

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele matematyki południowej Wielkopolski

Kierownik szkolenia: Maria Patacz

Prowadzący:

- Maria Patacz

Tematyka:

- Multimedia na lekcji matematyki.

- Lekcje matematyki z wykorzystaniem filmu edukacyjnego.

- Lekcje matematyki z wykorzystaniem programów komputerowych Matzoo i Matematyka.

- Przykłady dobrych praktyk – scenariusze lekcji z wykorzystaniem filmu edukacyjnego lub programu komputerowego.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2021-10-11 15:30 - 18:40 26 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu