DM/14/01

Blog jako narzędzie tworzenia dziennika duchowego inspirowanego duchowością kard. Stefana Wyszyńskiego

ISOS

Symbol: DM/14/01

Forma: warsztat

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele religii szkół podstawowych

Kierownik szkolenia: s. Natalia Musidlak

Prowadzący:

- s. Natalia Musidlak

Tematyka:

- Praktyka życia duchowego kardynała Stefana Wyszyńskiego przykładem dla młodzieży. Wierność w życiu duchowym wyzwaniem dla młodzieży.

- Wierność w życiu duchowym wyzwaniem dla młodzieży.

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2021-12-13 15:30 - 18:30 Aula w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu