KN/04/01

Szanse i wyzwania współczesnej geografii w zakresie edukacji klimatycznej i ekologicznej

ISOS

Symbol: KN/04/01

Forma: konferencja

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele geografii oraz inni zainteresowani przedmiotem

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Prowadzący:

- Anna Bobińska

- Małgorzata Mazurek

- Mirosław Makohonienko

- Leszek Kasprzak

Tematyka:

- ANTROPOCEN – era antropogeniczna. Wyzwania dla człowieka i przyrody.

- Dokąd zmierza klimat?

- Tonące miasta.

- Z globalnego ocieplenia w ochłodzenie? – żeby przetrwać trzeba zrozumieć.

- Polska na szlaku tornad. Zjawiska ekstremalne.

Terminy:

Brak ustalonych terminów