PE/01/04

„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – seminarium lekturowe

ISOS

Symbol: PE/01/04

Forma: szkolenie online

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 3h

Adresaci: nauczyciele poloniści, bibliotekarze, szkolni koordynatorzy Narodowego Czytania

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Prowadzący:

- Małgorzata Juda-Mieloch

Tematyka:

- Problematyka tragifarsy Gabrieli Zapolskiej w kontekście macierzystym i współczesnym.

- Propozycje działań w ramach Narodowego Czytania "Moralności pani Dulskiej".

Terminy:

Lp. Data Sala
1 2021-09-23 15:00 - 17:15 online - platforma Teams