SZN/16/02

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i przedszkolu

ISOS

Symbol: SZN/16/02

Forma: szkolenie

Cena: 50.00 zł

Liczba godzin: 5h

Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Małgorzata Karbowiak

Tematyka:

- Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych

- Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.

- Przepisy prawa oświatowego w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

- Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Terminy:

Brak ustalonych terminów