PR/02/04

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

ISOS

Symbol: PR/02/04

Forma: kurs

Cena: 700.00 zł

Liczba godzin: 14h

Adresaci: Wychowawcy klas uczniów w wieku od 8 do 12 lat, wychowawcy świetlic, pedagodzy, socjoterapeuci, specjaliści prowadzący zajęcia z profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Agnieszka Ciekalska

Tematyka:

- Wprowadzenie do psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

- Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?

- Recepta dla nauczyciela – założenia teoretyczne i praktyczne programu.

- Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

- Sposoby realizacji programu na terenie placówki i zasady współpracy.

- Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!

- Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!

- Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!

- Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!

- Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!

- Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!

- Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!

- Marzenia – ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami!

Terminy:

Brak ustalonych terminów