WO/03/02

Mindfulness na godzinie wychowawczej – elementy treningu uważności w pracy z dziećmi i młodzieżą

ISOS

Symbol: WO/03/02

Forma: warsztat online

Cena: 50.00 zł

Liczba godzin: 4h

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Agnieszka Ciekalska

Tematyka:

- Mindfulness w szkole – teoretyczne i praktyczne podstawy.

- Być tu i teraz – praktyczny wstęp do uważności.

- Gry i zabawy uważności.

Terminy:

Brak ustalonych terminów