PP/06/02

Jak pomagać uczniom radzić sobie ze stanami emocjonalnymi, które przeszkadzają im w dobrym zachowaniu i nauce?

ISOS

Symbol: PP/06/02

Forma: warsztat

Cena: 85.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Agnieszka Ciekalska

Tematyka:

- Co to są emocje i skąd się biorą?

- Rola emocji jako wskaźnika rodzaju i jakości sytuacji problemowej.

- Błędy i bariery komunikacyjne, czyli czego nie robić.

- Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z „przeszkadzaczami”?

- Jak uczyć okazywania emocji, by nie ranić siebie i innych?

Terminy:

Brak ustalonych terminów